Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Energi och material för hållbar utveckling - återvinning av komposit


Målet med detta projekt har varit att utveckla en metod för att återvinna glasfiberarmerad plast samt at öka kunskapen kring återvinning av dessa material. Den metod för återvinning för återvinning av komposit som har studerats är mikrovågspyrolys.

Diarienummer

918-08

Startdatum

2009-03-01

Slutdatum

2013-01-31

Mikrovågspyrolys har flera fördelar vid återvinning av kompositer:

  • materialåtervinningsgraden ökar genom möjligheten att ta tillvara oorganiskt material såsom glasfiber
  • den organiska plastmatrisen konverteras till ett kolväte vilket kan användas inom kemisk industri
  • energieffektiv metod
  • energi och värme kan produceras från de ickekondenserade pyrolysgaserna, vilket kan användas för drift av pyrolysanläggningen
  • metoden särskiljer effektivt glasfibern från kompositen utan mekanisk destruktion, vilket möjliggör en användning av tekniska produkter med högt värde

Läs slutrapporten