Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Evidensbaserade riktlinjer för helhetsbedömning inom prehospital och intrahospital akutsjukvård

Startdatum

2016-01-01

Slutdatum

2018-12-31

Att tillgodose patienters akuta vårdbehov är en utmaning då dessa inte alltid tar sin form i fysiska obehag. Vårdbehov måste även tolkas och förstås utifrån psykiska, sociala och existentiella dimensioner. Projektet syftar till att undersöka förekomsten av riktlinjer för helhetsbedömningar inom både prehospital och intrahospital akutsjukvård i Sverige. Projektet genomförs som en nationell tvärsnittsstudie där riktlinjer avseende helhetsbedömning granskades med hjälp av en kvantitativ undersökande design.

Externa forskare

  • Åsa Falchenberg

Områden

Forskargrupper

  • PreHospen

    Inom Prehospen bedrivs forskning inom pr...

Centrumbildningar