Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Evidensbaserade riktlinjer för helhetsbedömning inom prehospital och intrahospital akutsjukvård

Startdatum

2016-01-01

Slutdatum

2018-12-31

Att tillgodose patienters akuta vårdbehov är en utmaning då dessa inte alltid tar sin form i fysiska obehag. Vårdbehov måste även tolkas och förstås utifrån psykiska, sociala och existentiella dimensioner. Projektet syftar till att undersöka förekomsten av riktlinjer för helhetsbedömningar inom både prehospital och intrahospital akutsjukvård i Sverige. Projektet genomförs som en nationell tvärsnittsstudie där riktlinjer avseende helhetsbedömning granskades med hjälp av en kvantitativ undersökande design.

Externa forskare

  • Åsa Falchenberg

Områden

Forskargrupper

  • PreHospen

    Inom Prehospen bedrivs forskning inom pr...

Centrumbildningar