Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Evolving Semantics (PERICLES)


Projektet Evolving Semantics (PERICLES) ska stödja och förbättra återanvändningen av information genom "the content lifecycle". Projektet är finansierat av EU under Seventh Framework Programme (ICT Call 9).

Startdatum

2013-02-01

Slutdatum

2016-01-31

PERICLES är ett fyraårig projekt som ska anta utmaningen att försäkra att digitalt innehåll förblir tillgängligt i en omgivning som är föremål för innehållslig förändring.

Detta innesluter inte bara teknologisk förändring utan även semantiska förändringar, akademiskt och/eller professionellt arbete eller själva samhället, som kan påverka attityder och intressen hos olika intressenter som interagerar med innehållet.

PERICLES ska anta ett ‘preservation by design’-tillvägagångssätt som inkluderar "modelling, capturing and maintaining" detaljerad och komplex information om digitalt innehåll, villkoren i vilken den existerar och processerna och de policys som den förhåller sig till.