Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Exploring the timespaces of young adults’ subscription-based audiobook reading


Det pågår just nu stora förändringar i läsandets infrastruktur.

Startdatum

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

I detta avhandlingsprojekt utforskas en aspekt av dessa förändringar, nämligen introduktionen av prenumerationstjänster för digitala ljudböcker. Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse för unga vuxnas läspraktiker i relation till prenumerationsbaserade ljudböcker. Särskilt fokuseras temporala och spatiala aspekter av deras läsning, då användningen av prenumerationsbaserade ljudböcker erbjuder en annan mobilitet än traditionell bokläsning.