Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

FTalliance


Syftet med projektet är att säkerställa innovation inom den europeiska modetekniska sektorn genom att ge nya talanger relevant kompetens och kunskap för att komma in på arbetsmarknaden. Vi kommer att göra detta genom att bygga starka och engagerade samarbeten mellan institutioner för högre utbildning, modeföretag och deras socioekonomiska försörjningskedja.

Startdatum

2020-01-01

Slutdatum

2022-12-31

Fashion-Tech betyder nya produkter, processer, verktyg och professionella figurer som ett resultat av tvärvetenskapliga strategier. För att hålla jämna steg med detta växande område är det bråttom för organisationer - universitet och företag - att anpassa och främja samarbeten för att hitta sätt att integrera ny teknik i mode och design för att öka konkurrenskraften.

Resultat och effekter

Projektets förväntade resultat är följande:

  • Utveckla tvärvetenskapliga läroplaner som integrerar design och teknik för att få kunniga proffs som kan driva tillväxten av Fashion-Tech.
  • Förstå de utvecklande och växande behoven hos arbetsgivare inom Fashion-Tech och ta fram kreativa talanger för att stärka anställbarhet, kreativitet och nya vägar.
  • Öppna för nya inlärningsmöjligheter genom praktisk tillämpning av kompetens inom teknik och entreprenörsskap som är fullt inbäddade i läroplanen.

Planerat upplägg och genomförande

Den strategi som antas för att organisera FTAllliance kommer att omfatta både teoretisk pedagogisk forskning och en praktisk samskapande och experimentell strategi. FTAlliance är strukturerat i sju arbetspaket som handlar om:

  • Kunskapsutbyte mellan akademiker och proffs för att hantera designprocesserna, genom fokusgrupper och besök hos partnerföretag för att skapa en rollportfölj inom Fashion-Tech,
  • Designa och pilotera inlärningsupplevelsen för att tillsammans skapa utbildningsupplevelser inom Fashion-Tech,
  • Fashion-Tech Residency för att välja och utveckla studentprojekt i samarbete med företag, specifika för modetekniska produkt- / tjänsteprototyper,
  • Kvalitetsutvärdering för att bedöma kvaliteten, påverkan och effektiviteten i aktiviteterna för kunskapsutbyte, inklusive lärandemålen för de projektbaserade modulerna, av de utmaningsbaserade workshops och av Fashion-Tech Residency,
  • Utveckla planer för spridning, exploatering och hållbarhet