Huvudmeny

Facebook skapar liv i knallen …eller är det knallen som skapar liv i Facebook?

Diarienummer

FO2012/94:3

Startdatum

2011-01-01

I det förändrade kommunikationslandskapet med tydligare konsumentmakt och facebook-konto som standard för många svenskar, arbetar Knalleland i Borås sedan våren 2012 med att utveckla en strategi för deras agerande på sociala medier. Syftet är att hitta den egna rösten där Knallelands historia och mervärden skall komma till sin rätt. Knalleland är idag köpcentrumet som har gjort resan från att vara en unik handelsplats till att bli en mer traditionell handelsplats, så kallad ”en i mängden”.

Detta projektet utgår från frågeställningen ”hur ett socialt media som Facebook kan hjälpa till att skapa och stärka attraktionskraften hos en fysisk handelsplats?”. Under våren 2012 kommer inlägg av olika slag att prövas, allt ifrån traditionella med enbart text, till text kombinerat med bild men även rörlig media. Formella inlägg kommer att kombinera med mer informella. Vi arbetar även med en etablerad reklambyrå som kommer att stå för en viss typ av inlägg.

Projektledare

  • Lisa Karlsson

Extern forskningsledare

  • Magnus Johansson, centrumledare i Knalleland

Områden

Centrumbildningar