Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Fasjämvikt för framtagandet av användbara kemikalier


För att separera kemikalier från varandra via destillering måste vi veta under vilka förhållanden (temperatur och tryck) separation sker. Denna information kommer ofta från experimentella studier som är dyra. I detta projekt studerar vi möjligheten att få denna information från datorberäkningar, som är mycket billigare.

Startdatum

2003-01-01

Slutdatum

2009-12-31

I samarbete med en experimentell grupp vid University of KwaZulu-Natal i Sydafrika testar och utvecklar vi metoder för att modellera fasjämvikt av system som är viktiga för sydafrikansk industri. Information om fasjämvikt behövs för att veta vid vilket tryck och temperatur man kan separera olika kemikalier från varandra. Dessa beräkningar är viktiga eftersom de är mycket billigare än experimentella metoder för att få fram fasjämvikt. Om det visar sig att beräkningarna ger rätt resultat kan sådana metoder ersätta experiment.

De resultat som visas nedan, som är för en etan + propen blandning, visar att beräkningar ger pålitliga resultat för denna blandning.

Bild på diagram-kurva på fasjämvikt