Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

FilIP - Fildelning efter IPRED: en studie av utveckling och användning av Internetresurser efter politisk reglering

Startdatum

2010-01-01

Slutdatum

2013-01-01

Den 1 april 2009 kom den nya fildelningslagen IPRED att gälla i Sverige efter svåra politiska konflikter. IPRED är egentligen en sorts nödlösning på problemet att fildelare är för många och brottet för ringa för att vara hanterbart för polisen. Det upphovsrättsliga ideal som skall skyddas drogs egentligen upp på 90-talet för att täcka den amerikanska musikindustrins behov så som det såg ut före Napster (1999). IPRED ger upphovsrättsinnehavare mandat att själva jaga fildelare som nyttjar deras kreativa produkter utanför ett konventionellt betalningssystem. Men på vilka sätt kommer denna lagstiftning att påverka fildelarnas kulturkonsumtion?

FilIP, Fildelning efter IPRED: en studie av utveckling och användning av Internetresurser efter politisk reglering, är ett forskningsprojekt som syftar till att få ökad förståelse för de förändringsprocesser som i och med IPRED initieras gällande användning av legala och illegala fildelningstjänster, samt för hur teknikutveckling och Internetanvändning påverkas av reglering. Projektet drivs av forskare verksamma vid Högskolan i Borås och Göteborgs universitet. Kunskaper om fildelares motiv, engagemang, drivkrafter och värderingar är värdefulla och avgörande för utveckling av system och praktiker för tillgängliggörande av information.

Fildelning kan ses som ett av de mest angelägna, betydelsefulla och komplexa uttryckssätten på  Internet. Projektet syftar till att få ökad förståelse för de förändringsprocesser som i och med IPRED initieras gällande användning av legala och illegala fildelningstjänster, samt för hur teknikutveckling och Internetanvändning påverkas av reglering. Studien kommer att generera kunskap om den svenska kontexten och även ha relevans för förståelse av konsekvenserna av IPRED i andra EU-länder.