Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Flame retardant polyolefin fibres – FlameR


Över 40 miljoner ton material används på årsbasis för att framställa syntetiska fibrer för en mängd olika industrier. Transportsektorn, beklädnads och industriapplikationer. Flera av dessa kräver flamskydd. Det finns få lösningar på marknaden idag och dessa är antingen mycket dyra eller använder sig av giftiga och persistenta kemikalier såsom halogener.

Diarienummer

FO2013/80

Startdatum

2013-10-01

Slutdatum

2016-09-30

Projektet ”Flame retardant polyolefin fibres (FlameR)” syftar till att utveckla en miljövänlig, återvinningsbar flamskyddad polyolefinfiber med ett brett användningsområde som är fullständigt giftfri (fri från PBT- och CMR-substanser).Målet med projektet är att få fram en utvärderad och testad fiber som är redo för storskalig produktion.

Flamskyddsmodifierade polyolefinfibrer som är giftfria och inte innehåller några klassade material såsom brom förväntas  att få en stor betydelse inom textilindustrin. Den betydligt lättare, miljövänliga PP-fibern har många fördelar mot dagens alternativ och det finns ett enormt intresse hos industrin för utveckling av en sådan produkt.

Vid Högskolan i Borås kommer man att fokusera på tre områden inom projektet:

  • Smältspinning – förstudie
  • Smältspinning – processoptimering
  • Textilproduktion av modifierad fiber