Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Följeforskning av Sven Eriksonsgymnasiets pilotprojekt kring svenska som andraspråksundervisning

Startdatum

2016-08-15

Slutdatum

2017-05-30

Våren 2016 fick Sven Eriksonsgymnasiet 210 000 kronor från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för att bedriva ett pilotprojekt där undervisning i svenskämnet respektive svenska som andraspråksämnet slås samman. Syftet är att undersöka vad som sker i en sådan ny organisationsform. 

Forskare vid Högskolan i Borås bedriver följeforskning på detta projekt.