Huvudmeny

Förändringar i kulturpolitikens geografi 2


I detta projekt, som utgör en vidareutveckling av Förändringar i kulturpolitikens geografi, utforskas relationen mellan den lokala, regionala, statliga och internationella nivån med utgångspunkt i regionaliseringen av den svenska kulturpolitiken. I fokus står en uppföljning av den kulturpolitiska avsiktsförklaringen mellan Region Skåne och Statens kulturråd, men projektet inkluderar även en studie av Norrbottens läns landsting.

Startdatum

2009-06-01

Slutdatum

2011-03-01