Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Förändringar i kulturpolitikens geografi


Forskningsprojektet utforskar den pågående regionaliseringens konsekvenser för svensk kulturpolitik, med exempel från Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

Startdatum

2007-06-01

Slutdatum

2009-09-30

En kommun och ett EU-finansierat kulturprojekt i respektive region har studerats. Genom en jämförande analys av kulturpolitiska strategidokument och intervjuer med kulturpolitiker och tjänstemän på statlig, regional och kommunal nivå, synliggörs olika förhållningssätt till den förstärkta regionala nivån.