Huvudmeny

Förändringar i kulturpolitikens geografi


Forskningsprojektet utforskar den pågående regionaliseringens konsekvenser för svensk kulturpolitik, med exempel från Region Skåne och Västra Götalandsregionen. En kommun och ett EU-finansierat kulturprojekt i respektive region har studerats. Genom en jämförande analys av kulturpolitiska strategidokument och intervjuer med kulturpolitiker och tjänstemän på statlig, regional och kommunal nivå, synliggörs olika förhållningssätt till den förstärkta regionala nivån.

Startdatum

2007-06-01

Slutdatum

2009-09-30