Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Framtidens E-tjänster (FRAME)


E-tjänster och IT-tjänster är viktigt för många organisationer idag. Mycket fokus ligger på utveckling av tjänsterna, men deras förvaltning måste också hanteras. Ett sätt att förvalta E-tjänster är att använda sig av en IT Service Management (ITSM) strategi vilket stöder verksamheter att leverera IT-tjänster på ett processorienterat sätt. Projektet Framtidens E-tjänster (FRAME) syftar till att stödja olika organisationer i deras arbete med förvaltning av e-tjänster.

Startdatum

2014-01-01

Slutdatum

2015-12-31

Detta görs genom att undersöka följande frågeställningar:

  • Hur bör effektiv förvaltning av e-tjänster bedrivas?
  • Hur bör ett verktyg utformas för att underlätta förbättringsarbete kring e-tjänster?
  • Hur kan organisationer visualisera och följa upp effekterna av effektiv förvaltning av e-tjänster, inklusive såväl process som mätvärden?

Arbetet i FRAME bedrivs med tanke på att åstadkomma följande bidrag:

  • En konceptkarta som definierar och positionerar begreppet ”E-service maintenance” gentemot relaterade begrepp. Bidraget är främst teoretiskt.
  • Ett IT-verktyg för förbättringsarbete kring e- och IT-tjänster baserat på befintliga erkända ramverk. Bidraget är främst praktiskt.
  • Ett persona repository som kan användas i utvecklings- och förvaltningsprocessen av e-tjänster i offentlig förvaltning. Bidraget är både teoretiskt och praktiskt.
  • En jämförelsestudie inom användarcentrerad utvärdering. Bidraget är både teoretiskt och praktiskt.
  • Publicering av ett antal vetenskapliga artiklar utifrån teori och genomförda studier. Bidragen är främst teoretiska.

FRAME ingår i temat Informations- och kommunikationsteknik som ingår i det strategiska forskningssamarbetet med Skövde. FRAMEs fokus ligger mycket väl i linje med temat Informations och kommunikationsteknik (TIKT), då det behandlar hur e-tjänster kan förnyas, utvecklas, utvärderas och användas för hållbarhet och långsiktighet.

Projektdeltagare vid Högskolan i Skövde är: Eva Söderström (projektledare), Jesper Holgersson och Beatrice Alenljung.

FRAME har samarbete med ett större antal företag och offentliga myndigheter i utveckling och användning av resultaten. Exempel är: Volvo Cars, Sogeti, Karlstads kommun och Evry.