Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Furan-baserat lättviktigt biokompositmaterial


Reducerade icke förnybara fossilbränslebaserade resurser och ökande förorening av naturen motiverar forskarna att fokusera på utvecklingen av miljövänliga biobaserade material från förnybara resurser.

Startdatum

2017-08-29

Slutdatum

2018-08-29

I den kontexten är biokompositer från harts med naturlig fiberförstärkning intressanta material. Det har motiverat oss att fokusera på att utveckla nya biokompositer från furan-baserad harts genom att använda nanofibrer från cellulosa som förstärkning.

Externa forskare

  • Sunanda Sain

Områden