Huvudmeny

Fysiska och sociala villkor för barns möjligheter till inflytande i integrerade verksamheters klassrum


Projektet tar utgångspunkt i reformen om integration mellan förskoleklass och skola, tidigare forskning om integration mellan förskola/ förskoleklass och skola men också forskning om vad platsen och rummet betyder för barns identitetsskapande och socialisation.

Startdatum

2003-01-01

Slutdatum

2006-12-31

Projektledare

Områden

Finansiärer