Huvudmeny

Gymnasiet som marknad


Syftet med projektet är att kartlägga olika former av marknadsinslag i gymnasieskolan på regional, kommunal och skolnivå och studera vilka effekter dessa har i arbetet i skolan. I projektet studeras särskilt marknadsmekanismer i Västerbottens respektive Västra Götalands län.

Startdatum

2008-01-01

Slutdatum

2011-04-30

Den ökade förekomsten av marknadsinslag under de senaste trettio åren är en av de viktigaste förändringarna av den svenska skolan. Idag finns det många ”gymnasiemarknader” där kommunala och fristående gymnasieskolor förväntas konkurrera om elever och lärare. Gymnasieskolan är en viktig marknad för en rad varor och tjänster (läroböcker, datorer, skolmat, lokalvård, transporter, etc), och fostran till entreprenörskap och aggressiv marknadsföring har blivit allt vanligare inslag... --> Se även http://vrproj.vr.se/detail.asp?arendeid=52420

Projektledare

  • Lisbeth Lundahl, professor vid Umeå Universitet

Områden