Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Hållbar återvinning av "gröna" plaster och industriellt plastavfall


Detta projekt kommer resultera i en återvinningsmanual över hur vi återvinner "gröna" plaster och industriellt plastavfall så att inte avfallet åstadkommer miljö- och hälsoproblem.

Diarienummer

FO2012/81

Startdatum

2012-09-01

Slutdatum

2015-08-31

Introduktion av "gröna plaster" till marknaden har skapat ett antal problem som måste utredas. En viktig fråga gäller en potentiell risk för kontaminering av insamlade konventionella plaster, osäkerhet gällande kostnader för separation och ökad förorening, produktionsminskning och inverkan på kvaliteten hos återvunna material samt bearbetning.

En annan viktig aspekt är att utveckla tekniskt genomförbara, effektiva och ekonomiskt hållbara återvinningssystem tillsammans med en marknad för återvunna, biobaserade material utan att äventyra existerande återvinningssystem. För att kunna bibehålla goda egenskaper hos bioplaster och biokompositer genom en andra bearbetnings- och granuleringsprocess krävs en vidareutveckling av bearbetningsteknologin samt utveckling av additiver som kan väsentligt förbättra prestationsförmågan och beständigheten hos dessa material. 

Mål

Detta tvärvetenskapliga projekt har som mål att finna förklaringar och tekniska lösningar till dessa problem. En återvinningsmanual kommer att färdigställas som ett sätt att implementera resultat från projektet. Det slutliga målet bli att säkerställa att återvinningen inte ska ställa till med miljö- eller hälsoproblem.