Huvudmeny

Hållbar organisering för en attraktiv hemtjänst


Forskningsprojektet följer, stödjer och utvärderar processutvecklingen av den handlingsplan som Göteborgs stad har tagit fram för att genomföra en hållbar organisering av en attraktiv hemtjänst.

Illustration CVS

Startdatum

2016-09-01

Slutdatum

2019-08-31

Handlingsplanen omfattar hela Göteborgs hemtjänst och stadsdelar, Askim-Frölunda-Högsbo har valts ut och ingår i projektet. Där genomförs en pilotstudie med fysisk aktivitet på betald arbetstid och ett nytt bemanningsplaneringssystem införs. Samtidigt görs en rad andra insatser som ska bidra till en bättre arbetsmiljö. Det som är unikt med projketet är att vi arbetar med kreativa metoder i en nära samverkan med vård och omsorgspersonalen och deras chefer. Deras idéer och lösningar för ett hälsosamt hållbart arbetet är i fokus. Vi vill lyfta fram kreativiteten och rörelsens betydelse för en lärande organisation i utveckling.

Forskningsprojektet finansieras av AFA Försäkring.

Externa forskare

  • Linda Corin, Västra Götalandsregionen, Institutet för stressmedicin
  • Marica Heimdal, Västra Götalandsregionen, Institutet för stressmedicin
  • Katrin Skagert, Stadsledningskontoret, Göteborgs stad

Områden

Forskargrupper

Centrumbildningar

Finansiärer