Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Hållbar organisering för en attraktiv hemtjänst


Forskningsprojektet följer, stödjer och utvärderar processutvecklingen av den handlingsplan som Göteborgs stad har tagit fram för att genomföra en hållbar organisering av en attraktiv hemtjänst.

Illustration CVS

Startdatum

2016-09-01

Slutdatum

2019-08-31

Projektets syfte är att följa, stödja och utvärdera implementationsprocessen av arbetet med att utveckla en god arbetsmiljö - hållbar organisering och attraktiv hemtjänst.

Centrala frågeställningar är:

  • Vilka kontextuella, och vilka specifika faktorer stödjer/hindrar integrering och utveckling av en hållbar arbetsorganisering? (organisatorisk hållbarhet)
  • Hur påverkas medarbetarnas hälsa, motivation och engagemang i arbetet och relationer till varandra och chefen? (social, fysisk och psykisk hållbarhet)
  • Hur kan arbetstids- och bemanningsplanering förändras i en hållbar riktning för medarbetare? (ekonomisk hållbarhet)

 Publikationer

  • Attraktiv hemtjänst – hållbart arbetsliv & hälsofrämjande organisering Delrapport I 2017. Högskolan i Borås.
  • Attraktiv hemtjänst – hållbart arbetsliv & hälsofrämjande organisering Delrapport II 2018. Högskolan i Borås.

Forskningsprojektet finansieras av AFA Försäkring.

Externa forskare

  • Linda Corin, Västra Götalandsregionen, Institutet för stressmedicin
  • Marica Heimdal, Västra Götalandsregionen, Institutet för stressmedicin
  • Katrin Skagert, Stadsledningskontoret, Göteborgs stad

Områden

Forskargrupper

Centrumbildningar

Finansiärer