Huvudmeny

Hållbart ledarskapande genom delaktighet – värdegrundsarbete för äldres livskvalitet


Projektet ska försöka hitta nya metoder för organisering och ledarskap inom äldreomsorgen. Syftet är att ge ökad livskvalitet för äldre.

Startdatum

2018-09-01

Slutdatum

2020-08-01

Projektet syftar till ökad delaktighet för vård- och omsorgspersonalen och ett hållbart ledarskapande för äldreomsorgens chefer. Medverkar gör två särskilda boenden för äldre i behov av vård och omsorg i Bollebygds kommun och Ulricehamns kommun. 

Forskningsprojektet består av fyra delstudier.  Första delen är en kartläggning av nulägessituationen med hjälp av en enkätstudie där äldre på boendena, deras anhöriga, vård- och omsorgspersonal och chefer deltar samt uppföljande intervjuer med vård- och omsorgspersonal och ledare. Den andra studien består av workshops genom så kallade framtidsverkstäder.

Tredje studien är reflekterande samtal i mindre grupper med vård- och omsorgspersonalen. Grupperna baseras på handlingsplanerna som har tagits fram i framtidsverkstäderna.
De reflekterande samtalen har fokus på ett personcentrerat arbetssätt, vilket innebär att se den äldre personen med resurser, kunskap och behov. Vård- och omsorgspersonalen inbjuder den äldre personen att vara delaktig i sin egen vård och omsorg.

Den sista delstudien har fokus på uppföljning och utvärdering. Projektet pågår från hösten 2018 och fram till augusti 2020.