Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Halmpellets och halmbrikett som stabiliserade substrat vid biogasanläggningar


Halm har en stor potential för produktion av biogas. Den höga halten lignin och C/N-kvot samt den låga halten av spårämnen begränsar dock mikrobiell nedbrytning, tillväxt och aktivitet och därmed biogasproduktion.

Diarienummer

FO2014/122

Startdatum

2015-04-01

Slutdatum

2017-08-31

Halm lämpar sig därför för biogas främst i ett samrötningskoncept, speciellt med kväverika substrat. För att mikroorganismerna ska kunna omsätta halmen krävs också en finfördelning, och här är halmpellets och halmbrikett ett intressant alternativ.

Projektet avser att undersöka samrötningseffekter kopplade till användningen av halmpellets/briketter. Hypotesen är att halmen har en positiv effekt på biogasprocessen, dels genom att medge en mer balanserad C/N kvot men också genom aktivering av cellulosanedbrytande bakterier, vars enzymproduktion potentiellt ökar p.g.a. av den höga tillgängligheten av materialet. En positiv effekt skulle också innebära en möjlighet att kombinera detta material med gödsel som substrat till biogas, då halmen lämpar sig bra som strömedel.