Huvudmeny

Handelsplatser och öppettider

Startdatum

2012-09-10

Slutdatum

2012-12-31

På uppdrag av Knallelandsgruppen (som är en företagarförening bestående av butiker i Knalleland) kartläggas attityder och uppfattningar som Knallelandskunden har om handelsområdets öppettider. Projektet är helt uppdragsfinansierat. 

Områden

Centrumbildningar

Samarbetspartner