Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Handelsplatser och öppettider

Startdatum

2012-09-10

Slutdatum

2012-12-31

På uppdrag av Knallelandsgruppen (som är en företagarförening bestående av butiker i Knalleland) kartläggas attityder och uppfattningar som Knallelandskunden har om handelsområdets öppettider. Projektet är helt uppdragsfinansierat. 

Områden

Centrumbildningar

Samarbetspartner