Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Helios retail - planeringsprojekt i samverkan högskola och näringsliv för digitalisering i fysisk butiksmiljö


Detaljhandeln står idag inför stora utmaningar där e-handel tar allt mer marknadsandelar och därmed ställer nya krav på den traditionella handeln baserad på fysiska butiker. Att digitalisera även den traditionella detaljhandelns dagliga verksamhet är ett måste för att möta en allt mer konvergerad handel.

Startdatum

2016-10-01

Slutdatum

2017-02-27

Traditionellt är digitaliseringen inom fysisk butiksmiljö eftersatt i förhållande till motsvarande produktionsmiljöer inom andra områden så somexempelvis inom tillverkningsindustrin. Detta trots att en modern stormarknad har en personalstyrka och ett varuflöde motsvarande en medelstor industri.

Aktörerna, Gunnebo AB, SIIR och ICA Maxi (Högsbo Matmarknad AB) ser en potential i ett spjutspetsprojekt ämnat att digitalisera kommunikationen mellan resurser (läs personal) och öar av stödsystem och fysiskt installerad utrustning så som butiksgrindar, värdeskåp, truckar, kassasystem, kameror, dörrar, kösystem, pristerminaler, kontanthanteringsmaskiner, larm, stämpelur, telefoner, scheman mm.

Planeringsprojektet ämnar detaljplanera och utreda potentialen med att genomföra ett fullskaligt spjutspetsprojekt på plats i fysisk butik - ämnat att digitalisera den fysiska butiksmiljön med avseende på ökad produktivitet genom bättre resursutnyttjande, digitalkommunikation, främjande av en säker arbetsmiljö och minimering av svinn samt ökad fysisk säkerhet.

Utkomsten av ett eventuellt efterföljande fullskaligt genomfört spjutspetsprojekt ämnar dels till att bidraga till ökad samhällsnytta via insikt om hur nytta kan dras av digitaliseringens påverkan på processer och flöden i butiksmiljö. I tillägg ämnar parten Gunnebo AB kommersialisera och internationellt exportera eventuella tekniska innovationer.

Områden

Centrumbildningar