Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

PET - Hitta vinnarna: Att förutsäga tekniktrender genom bibliometri/altmetri, tematisk modellering och informationsfusion


Hitta vinnarna: Att förutsäga tekniktrender genom bibliometri/altmetri, tematisk modellering och informationsfusion (PET) är ett samarbetesprojekt mellan Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde.

Startdatum

2016-12-15

Slutdatum

2018-12-14

Projektet är en spinn off på det avslutade projektet INCITE - Information Fusion as an E-Serive in Scholarly Information Use, vars syfte var att utveckla nya metoder och verktyg baserat på informationsfusion och bibliometrisk analys.

PET är ett samarbete mellan Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, AztraZeneca och Recorded Future. Syftet är att med hjälp av verktyg från Recorded Future ta fram olika metodiker, för att se hur tekniken som AztraZeneca använder sig av idag kommer att se ut i framtiden.

Det förväntade resultatet av projektet är ett ramverk, som definieras som en uppsättning av metoder som gör det möjligt att på ett tillförlitligt sätt identifiera framväxande teknik som bygger på bibliometri/altmetrics.

Mer om PET (extern sida).

Projektledare

  • Alexander Karlsson

Externa forskare

  • Alexander Karlsson, Högskolan i Skövde
  • Mahboobeh Parsapoor, Högskolan i Skövde
  • Staffan Truvé, Recorded Future
  • Daniel Langkilde, Recorded Future
  • Kerstin Forsberg, AstraZeneca
  • Lovisa Österberg, AstraZeneca
  • Anders Hogner, AstraZeneca
  • Eric Rowcliffe, AstraZeneca
  • Udo Bauer, AstraZeneca

Områden