Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Hjärtstopp vid fysisk aktivitet


Kartlägger förekomsten av svaga länkar i vårdkedjan samt chansen att överleva vid hjärtstopp i anslutning till fysisk aktivitet.

Startdatum

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

Ett avhandlingsprojekt som kartlägger förekomsten av svaga länkar i vårdkedjan samt chansen att överleva vid hjärtstopp i anslutning till fysisk aktivitet.

Externa forskare

  • Professor Mats Börjesson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Legitimerad läkare Matilda Frisk, Kungälvs sjukhus

Områden

Centrumbildningar