Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Horizon 2020 förstudie om vattenfiltrering på kommunalt avloppsvatten med fint återvunnet betongaggregat


Vid krossning av återvunna betongaggregatfraktioner för en betongblandning produceras ett överflöde av fina partiklar. Som ett innovativt användningsområde föreslås de små delarna av återvunnen betong att användas som filterbädd för rengöring av avloppsvatten i stället för naturlig sand.

Startdatum

2018-11-01

Slutdatum

2020-04-30

Vid krossning av återvunna betongaggregatfraktioner för en betongblandning produceras ett överflöde av fina partiklar. Som ett innovativt användningsområde föreslås de små delarna av återvunnen betong att användas som filterbädd för rengöring av avloppsvatten i stället för naturlig sand. Vattenfiltrering blir sålunda ett användningsområde för fina fraktioner från krossningsprocessen och på så sätt kan en återvinning realiseras för betongen.

En förstudie pågår med två filtreringsreaktorer vid RE:concrete för att bedöma effektiviteten av vattenreningen med betongbäddar från återvunnen betong.

Projektet är ett tvärvetenskapligt projekt  och målet är att söka finansiering från Horizon 2020.