Huvudmeny

Inkjetsystem i industriell skala


Textilhögskolan (THS) önskar tillsammans med svensk textilindustri bli ledande inom områdena färg och beredning med begränsad vattenanvändning. Som ett led i detta arbete önskar THS att uppföra ett testcenter där utveckling kan bedrivas i industriell skala.

Startdatum

2015-10-08

Som ett första steg önskar THS investera i inkjetteknologi för kontinuerlig tryckning, färgning och finishering i full bredd. Teknologin anses extra intressant och ger många nya och spännande utvecklingsmöjligheter. Utrustningen skall stödja THS utbildning samt utveckling av svensk textilindustri inom nämnda områden.