Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Inkjetsystem i industriell skala


Textilhögskolan (THS) önskar tillsammans med svensk textilindustri bli ledande inom områdena färg och beredning med begränsad vattenanvändning. Som ett led i detta arbete önskar THS att uppföra ett testcenter där utveckling kan bedrivas i industriell skala.

Startdatum

2015-10-08

Slutdatum

2015-10-30

Som ett första steg önskar THS investera i inkjetteknologi för kontinuerlig tryckning, färgning och finishering i full bredd. Teknologin anses extra intressant och ger många nya och spännande utvecklingsmöjligheter. Utrustningen skall stödja THS utbildning samt utveckling av svensk textilindustri inom nämnda områden.