Huvudmeny

Inkluderande och konkurrerande? Gymnasieskolan i skärningspunkten mellan social inkludering och marknadisering


De senaste årens snabba utveckling av en svensk skolmarknad har förändrat arbete och prioriteringar påtagligt på gymnasieskolorna. När den utbildningspolitiska avsikten att skolan ska bidra till social inkludering och jämlikhet paras med marknadstänkandet, ställs skolans personal och elever inför nya situationer och utmaningar. Konkurrensen mellan skolor, fristående såväl som kommunala, har ökat kraftigt främst under de allra senaste åren.

Startdatum

2012-01-01

Slutdatum

2015-12-31

Projektet bygger vidare på det nyligen avslutade Gymnasiet som marknad och fokuserar hur lokala aktörer - kommuner, skolor, rektorer och lärare - i praktiken förenar kraven på konkurrenskraft och effektivitet med kraven på social inkludering och stöd för alla elevers utveckling, samt hur eleverna förhåller sig till denna praktik. Fältstudier, enkät samt textanalyser kommer att användas i studien.

Projektledare

  • Ulf Lundström, Umeå universitet.

Områden