Huvudmeny

Internationell tillväxt av svenska modeföretag


Vi vill undersöka drivkraften och förmågan hos svenska små och medelstora modeföretag att växa internationellt. Det saknas en mer syste­matisk kunskap om denna typ av företag; dels om själva företagandet, dels om företagens förmåga till innovation och affärs­utveckling, och vilken roll design spelar i denna utveckling.

Startdatum

2012-09-01

Slutdatum

2012-12-31

Inom ramen för regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar finansierar och organiserar VINNOVA studier i små- och medelstora företag för att på verksamhetsnivå analysera förutsättningarna för företags tillväxtmöjligheter inom dessa näringar. Studien om internationell tillväxt genomförs under hösten 2012.

Vi avser att göra flera ingående fallstudier av företag som är olika avseende storlek och ålder, men som finns på flera marknader även utanför Norden. Dessa fallstudier ska också jämföras med fakta om företagen, exempelvis vad som hänt vid olika språng i utvecklingen.

Under 2011 anges exporten till ca 12 mdr kronor. Verkligen ser faktiskt bättre ut eftersom SCB endast räknar varor som tillverkas i Sverige eller som passerar landets gränser. Klädesproduktion har sedan länge förflyttats till lågkostnadsländer och idag handlar mode mer om kreativitet, designkunskap och produktionsstyrning. De större företagen med bra logistik låter sina varor slippa vändan förbi Sverige. En fråga i projektet är således hur de mindre företagen hanterar export och internationalisering.

Modebranschen kring Baltikum har en lång textil tradition och står nu inför utmaningen hur industrin kan expandera i framtiden. I projektet Baltic Fashion är Textilhögskolan ansvarig för delprojektet The Innovation Network som ska främja innovativt mode. Textilhögskolan är också kontakt för de svenska projekt som pågår inom Baltic Fashion.

Projektledare

Projektledare: Lisbeth Svengren Holm, professor, Textilhögskolan vid Högskolan i Borås. Projektet genomförs i samarbete med Association of Swedish Fashion Brands (http://www.asfb.se)

Projektteam: 

Åsa Sertenius Strivér och Katrin Tijburg

Projektledare

Områden