Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Inventering av vandrarmusslans larver i Göta Kanal


Vandramusslan är en så kallad invasiv främmande art som under 1920-talet etablerade sig i Mälaren och ett antal sjöar i Uppland.

Startdatum

2019-06-14

Slutdatum

2020-01-15

Under 2013 hittade man musslan bland annat i sjöarna Roxen och Glan i Motala Ströms vattensystem. Samma år gjordes en inventering av vandrarmusslans larver längs Göta Kanal i Västra Götaland och Östergötlands län.

I detta projekt görs 2019 en förnyad inventering med samma utförare (Högskolan i Borås) och med samma metodik för att undersöka om musslan spridit sig vidare i systemet. Proverna analyseras mikroskopiskt.