Huvudmeny

Joint Nordic Use of WAB Bergen and VWA Helsinki


Ett forskningsprojekt om digital vetenskaplig textutgivning, språkteknologi och digital humanities.

Startdatum

2008-01-01

Slutdatum

2011-12-31

JNUVWAB möjliggör forskning kring de fysiska och digitaliserade manuskriptarkiven i The Wittgenstein Archives at the University of Bergen (WAB) samt The Georg Henrik von Wright Archives in Helsinki (VWA). Tre forskningsområden premieras: (1) Wittgenstein och filosofi, (2) digital vetenskaplig textforskning, språkteknologi och  digital humanities, (3) kombinationer av (1) och (2)