Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

KNOWeSCAPE


För första gången ska en plattform skapas där personer som arbetar med information, som sociologer, fysiker, digitala humanister och datavetare, samarbetar kring problem som uppstår med data mining och data curation.

Startdatum

2013-01-01

Slutdatum

2017-01-01

Det går inte att fly från informationsexpansionen - att strukturera och placera meningsfull kunskap är svårare och svårare. Det här projektet kommer at tackla dessa viktiga problem genom att använda unikt nätverkande och kapacitetsbyggande bilder från ramverket COST. Det här är alltså ett COST Action-projekt där Sándor Darányi är medlem i den svenska kommittén.

Det huvudsakliga syftet är att förbättra analysen av stora kunskapsområden och de system som organiserar och ordnar dem. Kombinationen av insikter från komplexa teorier och kunskapsorganisationer som exempelvis Wikipedia kommer att förbättra vår förståelse av den, av naturen kollektiva och själv-organiserade mänskliga kunskapsproduktionen och kommer att stödja utvecklingen av nya principer och metoder för data representation, processer och arkivering. För att uppnå detta kommer kunskapsorganisationer på webbaserade informationsytor så som Wikipedia, så väl som samlingar från bibliotek, arkiv och museum, studeras.

KnowEscape syftar till att skapa interaktiva kunskapskartor. Slutanvändaren av dessa kan vara forskare som arbetar mellan olika forskningsområden och som söker gemensam förståelse; policy-skapare inom vetenskapen som designar ramverk för finansiärer, kulturarvsinstitutioner som syftar till att få tillgång till sina samlingar på bättre sätt samt studenter som ska orientera sig inom akademin.