Huvudmeny

Klassen-eleven-läraren


I korthet berör projektet elevers perspektiv genom undersökning av deras attityder till skolan, läraren och klasskamraterna i ett material om cirka 1500 elever från 78 klasser. Även lärarnas uppfattning om klassen framgår.

Startdatum

Forskare/medarbetare

Områden