Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Klimatledande Processindustri


I detta initiativ vill vi utveckla en klimatledande och konkurrenskraftig processindustri som kan möta samhällets ökade hållbarhets- och miljökrav samtidigt som hårdare konkurrens från omvärlden ställer krav på ökad resurseffektivitet och mer flexibla processer.

Diarienummer

FO2019/79

Startdatum

2018-11-12

Slutdatum

2021-12-31

Vår vision är att denna 10-åriga Vinnväxt-satsning leder till att en övergång sker från en fossilberoende industriregion till en region där industrin är världsledande inom produktion av kemikalier, material och drivmedel baserade på förnybara och återvunna råvaror