Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Klimatsmarta konsumenter: Information om hållbarhet till konsument


I projektet undersöks hur konsumenter uppfattar information om miljöaspekter i samband med köp av kläder och hur sådan information påverkar deras val av kläder, syn på varumärket och om man är beredd att betala mer för kläder med mindre negativ påverkan på miljön.

Startdatum

2014-01-01

Slutdatum

2014-12-31

Forskning visar på ett ökat intresse för hållbarhetsaspekter även inom mode. Fler och fler modeföretag förändrar också sin pro­duk­tion till en mer hållbar, med bättre materialval och större krav gentemot producenterna. De flesta modeföretag kommunicerar dock väldigt lite om vad de gör och om produkternas miljö­på­verkan. Konsumenterna har därför inte heller information för att kunna göra mer klimatsmarta val.

I ett första experiment har vi testat vad konsumenter anser om information om skjortors miljöpåverkan baserat på ett miljöindex via en dataskärm i butiken. Informationen för respektive skjorta gavs via en RFID-läsare. 90 personer deltog i denna undersökning.

Projektet är ett samarbete mellan F3 Fashion Function Future och SIIR Swedish Institute for Innovative Retailing och är del i samarbetet mellan Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde.

Projektledare

Områden

Centrumbildningar

Samarbetspartner