Huvudmeny

Kompisars betydelse ”livsviktig” för en gynnsam identitetsutveckling

Startdatum

I min forskning om kamratrelationens betydelse för identitetsskapande och socialisation belyser barnen/ungdomarna vikten av att ha bärande relationer som håller i vardagen. Barnens relationsskapande får i högsta grad betydelse för pedagoger eftersom barnen befinner sig i institutioner till stor del av sin vardag och sin barndom. Barnen är dessutom hänvisade till de grupper barn som finns i institutionen och de möten som sker där.

Att kunna skapa relationer och också kunna bevara dem är ett ”kunskapsfält” som ibland benämns som social kompetens. Hur lär sig barnen social kompetens? Vem ansvarar för att barnen lär sig social kompetens?

Områden