Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Kunskapsöversikt på temat Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken


Syftet med kunskapsöversikterna inom serien Forskning för skolan är att erbjuda ett användbart kunskapsunderlag som ska inspirera till reflektion och utveckling av utbildning och undervisning.

Diarienummer

2.7.4- 2019:737

Startdatum

2019-06-10

Slutdatum

2020-02-28

Den här kunskapsöversikten gäller vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Lill Langelotz, lektor i pedagogiskt arbete vid sektionen för pedagogisk utveckling och forskning, skriver ett kapitel med särskilt fokus på hur

a) lärares professionsutveckling och

b) kollegialt lärande relateras till dessa begrepp.

Områden

Finansiärer