Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Läsfrämjande som professionellt objekt


Detta följeforskningsprojekt har tillkommit som en uppföljning av artbetet i utvecklingsprojektet Dela läslust.

Startdatum

2019-02-01

Slutdatum

2019-11-30

Studien är också kopplad till uppdragsutbildningen Läsfrämjande som professionellt objekt som syftar till att nå kunskap om hur anställda på folkbibliotek förhåller sig till det läsfrämjande arbetet och dess möjligheter till strategisk utveckling. Några av de forskningsfrågor som undersöks i projektet handlar om hur nya, digitala redskap och medier ges betydelse i arbetet, hur de anställda förhåller sig till bibliotekens (potentiella) användare, och hur den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen kan bidra till en hållbar professionsutveckling.

Här kan du läsa mer om projektet Dela läslust