Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Lilla Slottet, ett följeforskningsprojekt

Diarienummer

FO2015/102

Startdatum

2014-08-01

Slutdatum

2016-06-30

Syftet med följeforskningsprojektet är att a) ge återkoppling och inspiration till personalen på Malmö stadsbibliotek i deras arbete med att utveckla sitt barnbibliotek, Lilla Slottet, b) få kunskap om hur besökares delaktighet kan åstadkommas i en barnbiblioteksverksamhet och c) fördjupa förståelsen av delaktighetsbegreppet.

Projektledare

  • Barbro Johansson, Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet

Områden

Finansiärer