Huvudmeny

Lindrande interventioner i vården- forskning utifrån barn och ungdomars erfarenheter


Detta projekt avser att utveckla effektiva interventioner utifrån barn och ungdomars egna erfarenheter för att lindra rädsla och smärta i samband med vård och behandling.

Startdatum

2017-09-01

Slutdatum

2022-08-31

Upplevelse av smärta i samband med vård och behandling är fortfarande ett ofta rapporterat besvär. Rädsla kan öka upplevelsen av smärta varför det är av vikt att ta hänsyn till detta samband vid utveckling av interventioner i vården. Tidigare forskning visar i tillägg att nivåer av rädsla rapporteras lika höga eller högre än smärta i samband med nålprocedurer.

Ofta sker barns deltagande i vården (och forskningen) genom att föräldrar/vårdnadshavare för fram barns åsikter. Genom att tillfråga barn och ungdomar med egna erfarenheter av att vårdas inom hälso-och sjukvård om förslag på lindrande interventioner i vården kan dessa nu utvecklas och utvärderas. Projektet främjar i tillägg målsättningen att forskning bör vara en naturlig och integrerad del i hälso- och sjukvården samt bedrivs utifrån barn och ungdomars behov vilket stöds av aktuell lagstiftning om rätt till delaktighet.