Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Livscykelanalys av ett samverkansbjälklag i betong-massivträ - förstudie


Syftet med denna studie är att identifiera miljöpåverkan av ett samverkansbjälklag av betong-massivträ, en ny produkt, i jämförelse med två referenser: ett betongbjälklag och ett bjälklag i massivträ.

Diarienummer

FO2014/73

Startdatum

2014-08-01

Slutdatum

2015-06-30

Detta är en förstudie och resultaten kommer att kunna ge en miljökonsekvensbeskrivning av de nya samverkansbjälklagen och medverka till hållbar utveckling i Boråsregionen.

Den innovativa idén med samverkansbjälklaget är att man genom kombination av trä med betong ska få fram en produkt som har förhöjd bärighet och samtidigt klara av akustiska krav på stegljud. Ett bjälklag som utnyttjar betongens höga tryckhållfasthet och goda brand- och ljudisolerande egenskaper i kombination med träets låga vik och höga hållfasthet i drag skulle kunna optimera de sökta egenskaperna.

Förstudien exemplifierar nya och viktiga tillämpningsområden inom området resursåtervinning såsom biobaserat byggande och återvinning av byggnadsdelar vilket minskar miljöpåverkan.