Huvudmeny

Livskvalitet efter hjärtstopp – instrumentutveckling


I Sverige drabbas varje år cirka 5 000 människor av plötsligt och oväntat hjärtstopp utanför sjukhus där hjärt-lungräddning påbörjas. Av dessa överlever tio procent. Livskvaliteten i den aktuella patientgruppen som drabbas av dessa hjärtstopp har inte studerats i någon större omfattning. Den kvantitativa livskvalitetsforskning som finns är mest fokuserad på funktionell förmåga och bredare hälsostatus.

Startdatum

2011-01-01

Slutdatum

2018-12-31

I projektet Livskvalitet efter hjärtstopp – instrumentutveckling utvecklas och prövas ett nytt livskvalitetsinstrument dels i en mindre population från det svenska nationella registret för hjärtstopp utanför sjukhus och dels i en kontrollgrupp. Instrumentet syftar till att mäta välbefinnande i den aktuella patientgruppen.

Preliminära resultat från studien presenteras i form av en vetenskaplig rapport med utgivning under 2013.

I utvecklingen av livskvalitetsinstrumentet kan man komma att identifiera viktiga dimensioner av välbefinnande för den aktuella patientgruppen, dimensioner som handlar om känslan av att må bra. De områden av välbefinnande som står i fokus är dimensioner av subjektivt välbefinnande samt psykiskt välbefinnande. Instrumentet skulle därmed mäta mer specifika områden av välbefinnande, vanligt förekommande i patientgruppen. Identifiering av viktiga välbefinnandedimensioner i patientgruppen är betydelsefull för att vårdpersonal i eftervården ska bli observant på patientbehov som annars kan hamna i skymundan.

Områden

Centrumbildningar