Huvudmeny

Livskvalitet och hälsa hos överlevare och närstående efter hjärtstopp


Hjärt- och kärlsjukdomar utgör ett omfattande hälsoproblem. En allvarlig komplikation till dessa är plötsligt oväntat hjärtstopp.

Startdatum

2014-01-01

Slutdatum

2018-01-01

Vården vid hjärtstopp har främst fokuserat överlevnad och mindre intresse har riktats mot dem som överlevt och deras närståendes situation. Trots att denna grupp sannolikt har specifika behov av stöd kopplade till hjärtstoppshändelsen erbjuds patienter och närstående ofta endast sedvanlig hjärtrehabilitering. Det finns ett behov av en förbättrad eftervård, men kunskap saknas om patienter och närståendes hälsa samt deras behov av stöd. Denna kunskap är nödvändig för att kunna utveckla vården. Forskningsprojektets övergripande syfte är att longitudinellt undersöka hälsa och behov av stöd hos patienter och närstående efter ett plötsligt oväntat hjärtstopp samt att utvärdera hälsoeffekter av en sjuksköterskeledd stödintervention. I undersökningar av olika dimensioner av hälsa används en rad instrument som avser att mäta kognitiv och cerebral funktion, oro/depression, smärta, rörlighet etc.

Delprojekt

 • Relation mellan olika aspekter på behandling av hjärtstopp och cerebral funktion samt livskvalité bland överlevare
 • Hälsa och psykosocialt stöd till överlevare och deras närstående efter ett hjärtstopp.
 • Jämlik vård? Behandlas patienter som drabbas av plötsligt hjärtstopp olika beroende på deras socioekonomiska ställning, etnicitet, ålder och kön?
 • Kognitiv funktion efter ett plötsligt oväntat hjärtstopp

Samtliga projektmedlemmar

 • Anders Bremer, Högskolan i Borås
 • Johan Herlitz, Högskolan i Borås
 • Kristofer Årestedt, Linköpings universitet
 • Johan Israelsson, Linnéuniversitetet
 • Jörg Carlsson, Linnéuniversitetet
 • Carina Hjelm, Linköpings universitet
 • Anders Broström, Högskolan i Jönköping
 • Jens Agerström, Linnéuniversitetet