Huvudmeny

Människor, skjortor och siffror - möten mellan säljare och köpare

Startdatum

Avhandlingen bygger på ett intresse för hur siffror översätts till handling i daglig verksamhet inom företag. Syftet med avhandlingen är att beskriva redovisningens roll i att möjliggöra affärer för att på så sätt bidra till en ökad förståelse för redovisning i praktik. Avhandlingen besvarar frågan om hur redovisning gör sig gällande i möten mellan säljare och köpare som utgör en situation här och nu.

Disputation beräknas äga rum under vårterminen 2011.