Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Mänskliga rättigheter utifrån anmälningar till patientnämnden Västra Götalandsregionen


Detta forskningsprojekt handlar om att förstå mänskliga rättigheter och rätten till hälsa utifrån anmälningar till patientnämnden i Västra Götaland. Forskningsfrågor i projektet handlar om att analysera mönster i anmälningar till patientnämnderna med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna.

Startdatum

2016-01-01

Slutdatum

2019-12-31

En forskningsrapport från projektet visar att patienters rättigheter är otydliga när det gäller rätten till hälso- och sjukvård. Otydligheten kan leda till att hälso- och sjukvården framstår som rättsosäker. Det finns möjligheter att förbättra kvalitet, trygghet och patientsäkerhet, där anmälningar från patienter och närstående kan utgöra ett värdefullt underlag. En av rapportens slutsatser är att det finns ett behov av en mer patient- och personcentrerad hälso- och sjukvård.

I forskningsprojektet ingår doktorand Anna Råberus, som har pågående studier inom området. Ytterligare delstudier är under planering. En av studierna i Annas avhandling kommer särskilt fokusera på patienter med psykisk ohälsa, en grupp av patienter där behoven av hälso- och sjukvård ökar.

Projektet förväntas bidra med kunskaper om hur vårdverksamheter kan arbeta med mänskliga rättigheter i vårdmöten med patienter och hur rättighetssituationen för patienter, eller vissa specifika grupper av patienter kan förbättras.

Externa forskare

  • Inger K Holmström, professor i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola

Områden

Forskargrupper