Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

MedTech West


MedTech Wests uppgift är att få akademi, vård och industri att arbeta närmare tillsammans inom området medicinteknisk forskning. Målet är att öka kvaliteten på och volymen av medicinsk forskningssamverkan i Västsverige mellan dessa tre grupper.

Diarienummer

87-09-62

Startdatum

2008-12-10

Slutdatum

2014-12-31

MedTech West ska också verka för att ny kunskap och teknik nyttiggörs i vården och samverka med lokala innovationsaktörer och -system i syfte att främja nyföretagande och kommersialisering.

Över tid ska organisationen utvecklas till en dynamisk, internationellt konkurrenskraftig plattform och nätverk där intensiv samverkan sker mellan de tre intressegrupperna.

MedTech West har etablerats av följande fem parter:

  • Chalmers Tekniska högskola
  • Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet
  • Högskolan i Borås
  • Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingsnämnden
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset