Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Mini-Sobacken på Gadjah Mada University


I detta projekt vill vi bland annat implementera modellen Mini-Sobacken samt starta ett centrum för studier och utbildning för vidare utbildning och forskning inom resursåtervinning i Indonesien.

Diarienummer

F02012/105

Startdatum

2012-07-01

Slutdatum

2012-12-31

Indonesien har omfattande problem med växande avfallsdeponi. Nuvarande system för hantering av fast avfall, där en stor del samlas på avfallsdeponier och andra delar dumpas illegalt eller bränns på öppen plats, resulterar i oönskade miljöproblem som mark- och vatten- och luftföroreningar.

Läs mer om projektet på engelska.

Forskningsledare

Extern forskningsledare

  • Siti Syamsiah, Gadjah Mada University

Områden

Finansiärer

Samarbetspartner