Huvudmeny

Mjukvaruindustri i förändring: Öppen källkod och dess konsekvenser för programmerares yrkespraktik


En omfattande förändring av produktionsmodeller pågår inom mjukvaruindustrin. Denna förändring har bl. a fört med sig nya utvecklingsprocesser, belöningsmekanismer, sätt att fördela arbete samt nya affärsmodeller. Detta projekt avser att studera vad förändringen betyder för programmerarnas arbetspraktik.

Startdatum

2007-11-26

Slutdatum

2011-12-31

Mjukvaruindustrin har länge dominerats av en sluten utvecklingsmodell. Denna innebär att kunskapsutveckling och innovationer främst tar plats inom företagets gränser och slutprodukterna ses som intellektuell egendom. Den slutna modellen har på senare tid kommit att utmanas av den s.k. öppen källkodsmodellen som bygger på att källkod i programvara görs åtkomlig för användare som kan modifiera den efter egna behov. Utvecklingen av öppen mjukvara skiljer sig från sluten utveckling i det att programmerarnas aktiviteter tar plats i ett decentraliserat offentligt nätverk snarare än i en traditionell hierarkisk organisation. Modellerna har närmast förståtts som motsatta perspektiv på hur mjukvara skall utvecklas. Trots olikheterna mellan modellerna så har många stora IT-företag under senare tid gjort omfattande satsningar på att införliva öppen källkod i sin verksamhet vid sidan av den slutna produktutvecklingen. IBM, HP och Ericsson är exempel på företag som anpassar sina produkter och arbetsprocesser för att dra nytta av de möjligheter öppen källkod ger. Vid sidan av dessa har nya typer av företag uppstått som helt fokuserar sin verksamhet på utveckling, integration, service och utbildning inom öppen källkod. Projektet syftar till att beskriva och förstå vad en ökande tillämpning av öppen källkodsmodellen har för betydelse för företagsanställda programmerares praktik och förhållningssätt till det egna yrket. Projektet ger därmed inte bara möjlighet att få bättre kännedom om hur denna yrkesgrupp upplever förändringarna, dess konsekvenser och nya villkor. Det ger också en bättre förståelse för nya arbetsformer som kan förväntas bli vanligare även inom andra områden.

Projektledare

  • Jan Ljungberg, Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

Områden