Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Omvandla avfall från frukt till biogas


Detta projekt är del av ett större samarbete mellan Sverige och Indonesien kring överföring av kunskap och teknologi för avfallshantering och resursåtervinning som pågått sedan 2006.

Diarienummer

344-10-62

Startdatum

2011-01-01

Slutdatum

2014-09-30

Samarbetet är i form av delad utbildning och forskning, miljöstudier och implementering av pilotanläggningar. Flera universitet, forskningsinstitut, kommuner och företag från båda länder deltar. Projektet ska skapa kompetens kring biogasproduktion på Gadjah Mada University.

Resultatet av detta arbete kommer att användas direkt för att driva en biogasaläggning för fruktavfall i Sleman. Marknaden producerar 4-10 ton fruktavfall dagligen.

Läs projektbeskrivning på engelska.

Externa projektmedarbetare

Claes Niklasson
Ria Millati