Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Patientens upplevelse av välbefinnande i ambulanssjukvård


Projektet sker i samarbete med University of Ulster, Nordirland. Professorer: Vidar Mellby och Pat Deeny.

Startdatum

2011-01-01

Slutdatum

2013-12-31

Sjukvårdens standardfiltar används idag rutinmässigt till alla patienter som transporteras på ambulansens bår. Studien Patientens upplevelse av välbefinnande i ambulanssjukvård ska undersöka om nya material för inbäddning och skydd kan öka patientens välbefinnande/komfort, förebygga upplevelser av otrygghet och illabefinnande hos patienter i ambulanssjukvård samt underlätta för ambulanspersonalen i vårdandet. Nya material som testas är så kallade rescue bag och rescue covers.

Studien handlar om att studera begreppet "Comfort" i relation till användning av ny utrustning för transport av patient inom prehospital akutsjukvård. Studien fokuserar på vård av den äldre patienten. Två undersökningsinstrument används för datainsamling i Nordirland och i Sverige. I studien jämförs vårdandet både utifrån ett patient- och vårdarperspektiv.

Preliminära resultat från studien presenteras i form av en vetenskaplig rapport med utgivning under 2013.