Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Patientrummets interiör och utformning


I den här interventionsstudien undersöks de effekter ett speciellt inrett patientrum med ljud, ljus, och gestaltning kan ha på de människor som vårdas och/eller vistas där, jämfört med ett traditionellt inrett patientrum. Syftet är att studera om detta kan ha en positiv inverkan på patienters fysiska och psykiska hälsa, välbefinnande och trivsel på IVA.

Startdatum

2010-01-01

Slutdatum

2020-08-31

Den fysiska miljön på IVA kan skapa ohälsa för patienter med ökad hjärtverksamhet, störd metabolism, andningsfrekvens, immunsystem, sårläkning, sömnförmåga och livshotande hallucinationer. Samtidigt har IVA-personalens arbetsmiljö högt tempo och ljudnivå med intensiva vård- och behandlingsinsatser och kan reagera med utmattning, irritation, nedsatt omdömesförmåga, förändrad uppfattningsförmåga och koncentrationssvårigheter. Dessutom blir patientrummet trångt när teknisk utrustning, patienter, närstående och vårdare ska vistas i samma rum. Hur patienter påverkas av intensivvårdsrummets utformning är ett outforskat område, men det har påvisats att patienter med sängplats över naturen har bättre tillfrisknande, varför grundtanken är att ljus, ljud, form och färg på ett rum påverkar de som vistas där.